lördag 21 april 2018

Möjlighet gå ner i arbetstid före pension i välfärdsyrken

Miljöpartiet lägger fram förslag för ett mer hållbart arbetsliv i välfärden. Vi vill ge fler anställda i välfärden möjlighet att gå ner i arbetstid sista åren före pension.

Äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå få full lön.

Bakgrunden är att många äldre inom exempelvis vård och omsorg går ner i arbetstid, vilket leder till lägre lön och lägre pension.

– De, ofta kvinnor, som har slitit hårt i svensk välfärd ska inte behöva straffas med lägre pension och mindre makt över sitt liv, för att man tvingas gå ner i deltid de sista åren i arbetslivet, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i en artikel på Aftonbladet.

Äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå få full lön.
Äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå få full lön.

Sjukskrivningar, utbrändhet och stress är stora problem inom välfärdsyrken. Fackförbundet Visions beräkningar visar att sjukfrånvaron kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder kronor varje år. Många anställda i välfärden går ner till deltid sista åren före pension för att orka med, vilket dock att leda till både lägre lön och lägre pension. Personalbrist inom välfärden får inte öka ytterligare genom att fler människor sjukskrivs och går från att arbeta i vården till att bli en del av vårdkön, det är inte hållbart.

Inom välfärdsyrken, exempelvis vården, vittnar anställda om att fysiskt eller psykiskt hårt påfrestande arbete har gjort att de har svårt att jobba heltid de sista åren. Äldre i välfärden går ner i deltid på grund av att kroppen inte klarar mer, vilket kan leda till lägre lön och lägre pension.. Idag arbetar i åldersgruppen 55-74 år 37 % av anställda i välfärdsyrken i Sverige deltid.

Därför vill Miljöpartiet införa en möjlighet till stegvis arbetstidsförkortning för äldre som arbetar inom välfärden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar