onsdag 18 april 2018

Gröna framgångar i Borås - hållbar stadsutveckling

Det har spelat roll att Miljöpartiet har varit med och styrt i Borås.

Klimathotet väntar inte - det kräver handling NU!

Därför är det bra att Borås har en alldeles ny plan för hur vi ska bygga den hållbara staden, som ska bli både mer transportsnål och samtidigt trivsammare och mer levande.

Tom Andersson berättar om Översiktsplan 2018.Det är en plan som kan vara det mest genomarbetade dokument som Kommunfullmäktige haft på sitt bord. Översiktsplanen har tagits fram i dialog mellan Borås stad, näringsliv, föreningar, organisationer, politiska partier och enskilda boråsare.

Dialoger med medborgare redan från början, föredrag för de politiska partierna och möjlighet att flera gånger under resans gång komma in med synpunkter. Redan 2014 var förtroendevalda och tjänstemän ute på bussturné i stadsdelar inne i Borås och i orterna kring staden.

Sedan dess har översiktsplanen har ändrats, förfinats och förtydligats i flera steg och den plan som nu har klubbats är riktigt, riktigt bra! Välgjorda avvägningar mellan tydlighet och flexibilitet. Den sätter landsbygden, serviceorterna och staden i ett sammanhang som visar att alla behöver varandra. Översiktsplanen har en bra balans mellan hållbarhetens tre komponenter: de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna.

Ser vi till att följa denna plan när Borås utvecklas och befolkningen växer, ja, då har vi goda förutsättningar att klara de stora ekologiska utmaningarna som väntar oss, samtidigt som boråsarna ska kunna leva ett gott liv tillsammans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar