torsdag 22 februari 2018

Gröna framgångar i Borås - Kollektivtrafik

Det spelar roll att miljöpartiet har suttit med och styrt Borås Stad. Enhetstaxa, fria resor för det som är 65 år och äldre under lågtrafik, skolkort till alla gymnasieungdomar, flextrafik, närtrafik är exempel på hur vi från 2010 har ökat resorna i stadstrafiken från 6 miljoner till när 9 miljoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar